HISTORIA

Justa i Gosia. Współzałożycielki PSTRYKA. Spotkałyśmy się w Brukseli 8 lat temu i od tego czasu przyjaźnimy się i pracujemy razem. Ze spotkania, w 2013 roku, urodziło się KIWI – no need to fly, just imagine - grupa artystyczna prowadząca warsztaty dla dzieci różnych narodowości w Brukseli (www.kiwi-art.be). Okazało się jednak, że na warsztaty KIWI przychodzą głównie dzieci polskie, które wraz z rodzicami szukają ciekawych zajęć, podczas których dzieci będą mogły nie tylko robić fajne rzeczy, ale także spotkać się z polskimi rówieśnikami i rozmawiać po polsku.  Oprócz warsztatów na temat sztuki współczesnej, pojawił się także duży projekt KIWI FOLKOWO – podróż przez polskie regiony, zapomniane rzemiosło i polską sztukę współczesną inspirowaną folkiem.

Potem pojawiła się książka, bo obserwując uczestników naszych warsztatów poczułyśmy, że polskim dzieciom mieszkającym w Belgii przydałaby się publikacja pomagająca w adaptacji w Belgii. Zmniejszająca stres związany z przeprowadzką do innego kraju. Bo przecież mały człowiek, który został wyrwany ze swojego środowiska, zmaga się nie tylko z problemem przystosowania się do nowych warunków i sytuacji, ale także z problemem językowym. Wielokulturowość Belgii, z którą stykają się dzieci już w pierwszych dniach swego pobytu, może wywołać strach i wycofanie. Edukacyjna funkcja książki znalazła wyraz w podkreśleniu wielokulturowości i przedstawieniu kraju w pozytywnym świetle. I tak powstała książka-harmonia „A w moim mieście jest inaczej”. Książka o różnicach między Polską a Belgią. Różnicach, które inspirują!

W 2015 roku doszło do kolejnego przełomowego spotkania - z prezeską edukacyjnego stowarzyszenia działającego w Brukseli taka to IDEA (www.takatoidea.eu), Ewą Zajdel-Syryczyńską. Zaczęłyśmy wspólnie pracować nad zdobyciem funduszy na wydanie polskiego czasopisma dla dzieci mieszkających w Belgii. Pisma mądrego, równościowego, poruszającego trudne tematy, ale i zachęcającego do odkrywania świata i zabawy. Opowiadającego o Polsce. Pięknie wydanego.

Przygotowania trwały długo. Pisałyśmy projekty, pukałyśmy do wielu drzwi. Taka to IDEA zorganizowała świetne warsztaty dla przyszłych młodych redaktorów kwartalnika z pracującym od wielu lat w Belgii polskim dziennikarzem. W końcu się udało! W grudniu 2016 roku ukazał się pierwszy numer PSTRYKA MYKA. Premierę świętowaliśmy hucznie z polskimi dzieciakami w polskiej ambasadzie w Brukseli, która także wsparła projekt kwartalnika. Razem z taką to IDEĄ asbl stworzyliśmy dwa świetne numery. Przez te dwa numery mieliśmy okazję poznać wielu wspaniałych ludzi, którzy rozpoczęli z nami współpracę. Wciąż w naszej ekipie pojawiają się nowe ciekawe osoby, chcące pisać dla dzieci.

W 2017 roku powołałyśmy także Stowarzyszenie Trzy Pestki (www.3pestki.org), które od 4. numeru jest wydawcą PSTRYKA MYKA.